Zoeken in publicaties

Primary tabs

1 - 10 van 11 resultaten

Het transmissiemechanisme van nieuwe en traditionele instrumenten van monetair en macroprudentieel beleid

Overzicht van de voornaamste bevindingen van het colloquium  dat de Nationale Bank van België op 13 en 14 oktober organiseerde met als thema ‘Het transmissiemechanisme van nieuwe en traditionele instrumenten van monetair en macroprudentieel beleid’

www.nbb.be/nl/artikels/het-transmissiemechanism...

Crisisgevoeligheid van de kmo-financiering in België

Het belang van de risicofactor bij de toekenning van bancair krediet.

www.nbb.be/nl/artikels/crisisgevoeligheid-van-d...

De Belgische overgang naar het gemeenschappelijk Eurobetalingsgebied: SEPA (Single Euro Payments Area)

www.nbb.be/nl/artikels/de-belgische-overgang-na...

Macro-economische determinanten van non-performing loans

Over de invloed van de macro-economische omgeving en de structurele variabelen, zoals de eigenschappen van de kredieten en de banken, op de kans op wanbetaling voor hypothecaire kredieten in België.

www.nbb.be/nl/artikels/macro-economische-determ...

De Belgische markt voor hypothecaire kredieten vanuit een Europees perspectief

www.nbb.be/nl/artikels/de-belgische-markt-voor-...

Vorming van de debetrentetarieven van de Belgische banken

www.nbb.be/nl/artikels/vorming-van-de-debetrent...

Het Belgische depositogarantiestelsel vanuit een Europees perspectief

www.nbb.be/nl/artikels/het-belgische-depositoga...

Kredieten aan particulieren

www.nbb.be/nl/artikels/kredieten-aan-particulieren

Kosten, voor- en nadelen van de verschillende betaalmiddelen

www.nbb.be/nl/artikels/kosten-voor-en-nadelen-v...

De financiering van de Belgische ondernemingen in Europees perspectief

www.nbb.be/nl/artikels/de-financiering-van-de-b...