Zoeken in publicaties

Primary tabs

1 - 10 van 13 resultaten

Een nieuw licht op de hypothecaire schuld van de huishoudens in België

Het verband tussen de toename van de schuld van de Belgische huishoudens en hun inkomen, hun leeftijd en de vastgoedprijzen: wat kunnen geografische gegevens ons leren?

www.nbb.be/nl/artikels/een-nieuw-licht-op-de-hy...

De impact van de lage rente op de Belgische huishoudens

De rentedaling heeft een impact gehad op het inkomen, het vermogen en het financieel gedrag van de Belgische huishoudens

www.nbb.be/nl/artikels/de-impact-van-de-lage-re...

Duurzame en groene financiering: een verkenning van nieuwe markten

Om de klimaatopwarming te beperken, zijn aanzienlijke investeringen nodig. Dat vergt een uitgebreider aanbod van duurzame en groene financiering, dat daartoe verscheidene uitdagingen moet aangaan: markttransparantie, aantrekkelijke rendementen en inachtneming van de externe effecten.

www.nbb.be/nl/artikels/duurzame-en-groene-finan...

Interne middelen, bankkrediet of andere financieringsbronnen: welke alternatieven voor de ondernemingen in België?

Voor welke financieringswijzen opteren de ondernemingen, gelet op hun behoeften en kenmerken?

www.nbb.be/nl/artikels/interne-middelen-bankkre...

Crisisgevoeligheid van de kmo-financiering in België

Het belang van de risicofactor bij de toekenning van bancair krediet.

www.nbb.be/nl/artikels/crisisgevoeligheid-van-d...

De Belgische markt voor hypothecaire kredieten vanuit een Europees perspectief

www.nbb.be/nl/artikels/de-belgische-markt-voor-...

Impact van de lage rente op het financieel gedrag van de huishoudens

www.nbb.be/nl/artikels/impact-van-de-lage-rente...

Het Belgische depositogarantiestelsel vanuit een Europees perspectief

www.nbb.be/nl/artikels/het-belgische-depositoga...

De financiële situatie van de Belgische niet-financiële vennootschappen

www.nbb.be/nl/artikels/de-financiele-situatie-v...

De financiering van de Belgische ondernemingen in Europees perspectief

www.nbb.be/nl/artikels/de-financiering-van-de-b...