Zoeken in publicaties

Primary tabs

1 - 10 van 59 resultaten

Recent verloop van de financiële resultaten en de sociale gegevens van niet-financiële ondernemingen

In dit artikel worden de belangrijkste resultaten van de niet‑financiële ondernemingen toegelicht, op basis van de jaarrekeningen en de sociale balansen die bij de Balanscentrale werden neergelegd voor het boekjaar 2017

www.nbb.be/nl/artikels/recent-verloop-van-de-fi...

Volledige werkgelegenheid, mismatches en arbeidsreserve

Tekort aan arbeidskrachten en werkloosheid, de paradox van de arbeidsmarkt

www.nbb.be/nl/artikels/volledige-werkgelegenhei...

Heeft de volatiliteit op de financiële markten een invloed op de reële economie?

Volatiliteit op de financiële markten is zelden goed nieuws: is ze te hoog, dan wijst dat op een crisis; is ze te laag, dan kan ze buitensporig risicogedrag in de hand werken en kunnen systeemrisico’s zich opstapelen

www.nbb.be/nl/artikels/heeft-de-volatiliteit-op...

Woningprijzen en economische groei in België

Heeft de stijging van de woningprijzen de consumptie gestimuleerd en de wooninvesteringen aangemoedigd in België? Welke risico’s houdt ze in voor de financiële stabiliteit?

www.nbb.be/nl/artikels/woningprijzen-en-economi...

Is de zwakke productiviteitsgroei een fataliteit?

Het laaghangend fruit van de economische ontwikkeling is geplukt. Het vermogen van de overheden om visionaire hervormingen door te voeren zou het verschil kunnen maken in de toekomst

www.nbb.be/nl/artikels/de-zwakke-productiviteit...

De vertraging van de productiviteit: bevindingen en poging tot verklaring

De Belgische ondernemingen blijven tot de meest productieve van Europa behoren, maar de productiviteitswinsten zijn zeer ongelijk over de ondernemingen verdeeld

www.nbb.be/nl/artikels/de-vertraging-van-de-pro...

Trackrecord van de macroeconomische projecties van de Nationale Bank van België

Uit de evaluatie van de macro-economische projecties voor de Belgische economie blijkt dat de projecties van de NBB ongeveer even nauwkeurig zijn als die van de andere instellingen, en zelfs iets beter voor kortere projectietermijnen

www.nbb.be/nl/artikels/trackrecord-van-de-macro...

Recente internationale tendensen op het vlak van de vennootschapsbelasting: meer concurrentie of meer convergentie?

De recente internationale tendensen op het vlak van de vennootschapsbelasting vormden de aanleiding voor de Belgische hervorming en maken een verdere Europese coördinatie wenselijk.

www.nbb.be/nl/artikels/recente-internationale-t...

Gaat de polarisatie van de werkgelegenheid gepaard met die van de lonen?

Polarisatie van de werkgelegenheid, polarisatie van de lonen, hoe is de situatie in België? 

www.nbb.be/nl/artikels/gaat-de-polarisatie-van-...

De opkomst van de deeleconomie

De deeleconomie biedt aanzienlijke economische kansen, maar brengt ook belangrijke uitdagingen mee inzake regulering, fiscaliteit en adequate verwerking in de officiële statistieken

www.nbb.be/nl/artikels/de-opkomst-van-de-deelec...