Zoeken in publicaties

Primary tabs

1 - 5 van 5 resultaten

On the role of public policies and wage formation for business investment in R&D: A long-run panel analysis

Working Paper N° 292

www.nbb.be/nl/artikels/role-public-policies-and...

Waarom blijft de opleving van de investeringen in het eurogebied zwak?

Het eurogebied is beland in een ongunstig evenwicht van trage economische groei en ondermaatse investeringen. Dit artikel gaat na welke obstakels momenteel de investeringsgroei belemmeren en belicht de initiatieven op Europees niveau die erop gericht zijn het investeringspotentieel ten volle te benutten.

www.nbb.be/nl/artikels/waarom-blijft-de-oplevin...

Moeten de overheidsinvesteringen worden gestimuleerd?

Overheidsinvesteringen hebben een sterk positief effect op de economische activiteit maar bevinden zich momenteel op een laag niveau. Hoe kunnen deze investeringen worden gestimuleerd?

www.nbb.be/nl/artikels/moeten-de-overheidsinves...

De Belgische bedrijfsinvesteringen in het licht van de crisis

www.nbb.be/nl/artikels/de-belgische-bedrijfsinv...

Herbalancering van de wereldeconomie

www.nbb.be/nl/artikels/herbalancering-van-de-we...