Zoeken in publicaties

Primary tabs

1 - 10 van 61 resultaten

Analyse van de atypische arbeidsvormen in België

De arbeidsvormen worden steeds diverser om in te spelen op de veranderingen in de economie en in de maatschappij.

www.nbb.be/nl/artikels/analyse-van-de-atypische...

Staat er een recessie voor de deur? Het signaal van de rentecurve

Recessies werden in het verleden telkens voorafgegaan door een omgekeerde rentecurve. Moeten we ongerust zijn omdat de rentecurve in de VS onlangs is afgevlakt?

www.nbb.be/nl/artikels/staat-er-een-recessie-vo...

Waarom groeide de Belgische particuliere consumptie de afgelopen jaren zo matig?

De Belgische gezinsconsumptie groeide recent relatief traag, voornamelijk als gevolg van een minder grote afname van de aankopen van duurzame goederen tijdens de crisisjaren en van het feit dat de loonmatiging erna op de arbeidsinkomens heeft gewogen.

www.nbb.be/nl/artikels/waarom-groeide-de-belgis...

Cheating tiger, tech-savvy dragon: Is de Westerse bezorgdheid over ‘oneerlijke handel’ en ‘Made in China 2025’ terecht?

China wordt er vaak van beschuldigd zich niet aan de regels voor de wereldhandel te houden en meedogenloos te zijn in zijn streven naar technologisch leiderschap. Maar in welke mate wordt die bezorgdheid gestaafd door de cijfers? En hoe heeft de EU getracht een antwoord te bieden op de uitdagingen van de handels- en investeringspraktijken van China?

www.nbb.be/nl/artikels/cheating-tiger-tech-savv...

Wisselkoersen, prijzen, monetair beleid en concurrentievermogen

Leidt een waardedaling automatisch tot een aanzienlijke inflatie en tot groei? Het antwoord op die vraag hangt sterk af van de structuur van de economie en van de oorzaak van de schok die aan de basis ligt van de wisselkoersbeweging.

www.nbb.be/nl/artikels/wisselkoersen-prijzen-mo...

Worden we in het eurogebied meegevoerd op de golven van een mondiale financiële cyclus?

De financiële condities in het eurogebied zijn sterk gecorreleerd met de mondiale financiële cyclus  

www.nbb.be/nl/artikels/worden-we-het-eurogebied...

Welke risico’s zijn verbonden aan een hoge overheidsschuld in een lagerenteomgeving?

De rentedaling heeft gunstige financieringsvoorwaarden gecreëerd voor de Belgische overheidsschuld, die hoog blijft. De verlenging van de looptijd van de schuld heeft de risico’s verkleind.

www.nbb.be/nl/artikels/welke-risicos-zijn-verbo...

Trend of cyclus? Het debat over het potentiële bbp in het eurogebied en de implicaties voor het monetair beleid

Hoe bepalen vraag- en aanbodschokken de potentiële output?

www.nbb.be/nl/artikels/trend-cyclus-het-debat-o...

Inclusieve groei: een nieuw maatschappelijk paradigma?

“Inclusieve groei is van cruciaal belang om het vertrouwen te herstellen van het publiek in de capaciteiten van de democratische instellingen, de technologische vooruitgang en de internationale economische integratie om de toename van de maatschappelijke vooruitgang en het welzijn voor eenieder te ondersteunen.”

www.nbb.be/nl/artikels/inclusieve-groei-een-nie...

Financial Market Infrastructures and Payment Services Report 2019

www.nbb.be/nl/artikels/financial-market-infrast...