Zoeken in publicaties

Primary tabs

1 - 5 van 5 resultaten

Het negatieverentebeleid in het eurogebied en het aanbod van bankkrediet

Hoewel de beleidsrente al meer dan drie jaar negatief is, blijven de banken van het eurogebied de deposito’s vergoeden met een positieve rente: Hoe valt dit te verklaren? En wat zou dat kunnen betekenen voor de toegang tot bankleningen?

www.nbb.be/nl/artikels/het-negatieverentebeleid...

Helikoptergeld en schuldgefinancierde begrotingsstimulans: in feite hetzelfde?

Biljetten die uit de lucht komen vallen? Geen echt wondermiddel …

www.nbb.be/nl/artikels/helikoptergeld-en-schuld...

Het abc van de kwantitatieve versoepeling…of een inleiding over de aankopen van activa door centrale banken

«Waarom zijn aankooprogramma’s van activa  opgezet door de centrale banken? Hoe werken deze programma’s en hoe beïnvloeden ze de economie? » Een artikel in vraag-en-antwoord-vorm dat dit « nieuwe wapen »  van het monetair beleid verduidelijkt.

www.nbb.be/nl/artikels/het-abc-van-de-kwantitat...

Wisselwerking tussen het monetair en het macroprudentieel beleid

De financiële crisis heeft geleid tot het nemen van macroprudentiële beleidsmaatregelen – ook in België – die een wisselwerking vertonen met het monetair beleid. In dit artikel worden de wisselwerkingen en de mogelijke conflicten tussen die beide beleidsdomeinen behandeld. Dit wordt geïllustreerd aan de hand van een beoordeling van de huidige situatie. Hoewel de ongekende monetaire versoepeling gunstig is voor de macro-economische en derhalve de financiële stabiliteit, dient het effect ervan op het nemen van financiële risico's nauwlettend te worden gevolgd.

www.nbb.be/nl/artikels/wisselwerking-tussen-het...

Het hoe en het waarom van een negatieve rente op de depositofaciliteit

www.nbb.be/nl/artikels/het-hoe-en-het-waarom-va...