Zoeken in publicaties

Primary tabs

1 - 10 van 312 resultaten

Functioneert de convergentiemachine van de EU nog?

Het vooruitzicht op een hogere levensstandaard heeft aan het EU lidmaatschap altijd een belangrijke aantrekkingskracht gegeven en kan een tegengif zijn tegen het toenemende scepticisme ten aanzien van de EU. Maar functioneert de “convergentiemachine” van de EU nog? Zijn aanvankelijk armere Europese landen en regio's erin geslaagd om de inkomenskloof met hun rijkere tegenhangers te verkleinen? En welke relatieve resultaten boekten de landen en de regio's in West-Europa, inclusief België?

www.nbb.be/nl/artikels/functioneert-de-converge...

Wat is de macro-economische impact van de recente Amerikaanse begrotingsstimulans?

Hoe werkt het begrotingsbeleid in op inflatie? Inzichten uit de Amerikaanse begrotingsstimulans van 2017-2018

www.nbb.be/nl/artikels/wat-de-macro-economische...

De Belgische buitenlandse handel: tussen herstel van het concurrentievermogen en neoprotectionisme

Sinds het begin van dit decennium blijkt de Belgische uitvoer het relatief minder goed te doen dan die in de buurlanden. De internationale context is bovendien riskanter geworden, met nieuwe uitdagingen die zich aandienen – handelsoorlogen en de brexit voorop. Het is essentieel om op alle hefbomen in het domein van het concurrentiekracht in te zetten om bedrijven in staat te stellen zich strategisch en duurzaam te positioneren op een internationale schaal.

www.nbb.be/nl/artikels/de-belgische-buitenlands...

De economische stromen tussen de Belgische gewesten

Het overschrijden van een gewestelijke grens in België: een rem op de mobiliteit van werknemers, kapitaal, goederen en diensten?

www.nbb.be/nl/artikels/de-economische-stromen-t...

Economische projecties voor België – Najaar 2019

De Belgische economie vertraagt de komende jaren geleidelijk en het begrotingstekort loopt sterk op.

www.nbb.be/nl/artikels/economische-projecties-v...

Resultaten en financiële situatie van de ondernemingen in 2013

www.nbb.be/nl/artikels/resultaten-en-financiele...

Resultaten en financiële situatie van de ondernemingen in 2014

Dit artikel belicht de resultaten en de financiële situatie van de ondernemingen die een jaarrekening neerleggen bij de Balanscentrale. Zo wordt onder meer een extrapolatie gemaakt van het bedrijfsresultaat evenals een analyse van de winstgevendheid en de financiële structuur van de onderneming.

www.nbb.be/nl/artikels/resultaten-en-financiele...

Resultaten en financiële situatie van de ondernemingen in 2015

Financiële situatie van de ondernemingen in 2015: een duidelijke verbetering van het bedrijfsresultaat

www.nbb.be/nl/artikels/resultaten-en-financiele...

Recent verloop van de financiële situatie van de ondernemingen en van de deelnemingsverhoudingen

In dit artikel worden de resultaten en de financiële situatie toegelicht van de ondernemingen die een jaarrekening neerleggen bij de Balanscentrale. Het bevat onder andere een extrapolatie van de belangrijkste aggregaten van de exploitatierekening, alsook een analyse van de rentabiliteit en de financiële structuur. Dit jaar wordt de analyse aangevuld met een onderzoek van de deelnemingsverhoudingen tussen de ondernemingen, zoals die blijken uit de bijlage bij de jaarrekeningen.

www.nbb.be/nl/artikels/recent-verloop-van-de-fi...

Recent verloop van de financiële resultaten en de sociale gegevens van niet-financiële ondernemingen

In dit artikel worden de belangrijkste resultaten van de niet‑financiële ondernemingen toegelicht, op basis van de jaarrekeningen en de sociale balansen die bij de Balanscentrale werden neergelegd voor het boekjaar 2017

www.nbb.be/nl/artikels/recent-verloop-van-de-fi...