Zoeken in publicaties

Primary tabs

1 - 10 van 13 resultaten

De determinanten van de arbeidsmarktparticipatie in België

In België is de activiteitsgraad voor bijna alle leeftijdscategorieën lager dan het gemiddelde van de drie buurlanden. Zelfs in de groep van 25- tot 54-jarigen, waar de participatie maximaal is, bestaat er een sterke individuele spreiding, met name per geslacht en per scholingsniveau. In het artikel wordt ook de arbeidsreserve voor de drie gewesten van het land in cijfers uitgedrukt.

www.nbb.be/nl/artikels/de-determinanten-van-de-...

Lage loongroei in het eurogebied: belangrijkste conclusies van de ESCB Wage Expert Group met een focus op België

De loongroei in het eurogebied en in België is doorgaans gecorreleerd met de economische cyclus, maar in het meer recente verleden was dit verband geringer. In België is de loonvorming sterk geïnstitutionaliseerd. De tijdens de afgelopen periode toegepaste maatregelen inzake loonmatiging hebben onvermijdelijk tot de matige loongroei bijgedragen.

www.nbb.be/nl/artikels/lage-loongroei-het-eurog...

Gaat de polarisatie van de werkgelegenheid gepaard met die van de lonen?

Polarisatie van de werkgelegenheid, polarisatie van de lonen, hoe is de situatie in België? 

www.nbb.be/nl/artikels/gaat-de-polarisatie-van-...

Lineaire vermindering van de werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid en alternatieve financiering

Working Paper N° 81

www.nbb.be/nl/artikels/lineaire-vermindering-va...

Labour flows in Belgium

Working Paper N° 162

www.nbb.be/nl/artikels/labour-flows-belgium

Does Education Raise Productivity and Wages Equally? The Moderating Roles of Age, Gender and Industry

Working Paper N° 281

www.nbb.be/nl/artikels/does-education-raise-pro...

Misalignment of productivity and wages across regions? Evidence from Belgian matched panel data

Working Paper N° 300

www.nbb.be/nl/artikels/misalignment-productivit...

Een beter inzicht verwerven in het verloop van het aantal begunstigden van de invaliditeitsverzekering

In België is het aantal invaliden de afgelopen twintig jaar gestegen. Hoe kan het belang van de verschillende determinanten van die stijging in cijfers worden vertaald (vergrijzing, arbeidsmarktparticipatie, gezondheid, ...)?

www.nbb.be/nl/artikels/een-beter-inzicht-verwer...

De sociaaleconomische transities op de arbeidsmarkt: een Europese benchmarking-oefening

Hoe ontwikkelt zich de kans op het vinden van een baan in België, vergeleken met de belangrijkste Europese partners? Welke factoren zijn ter zake bepalend?

www.nbb.be/nl/artikels/de-sociaaleconomische-tr...

De sociale balans 2007

www.nbb.be/nl/artikels/de-sociale-balans-2007-0