Zoeken in publicaties

Primary tabs

1 - 10 van 12 resultaten

Naar een nieuwe beleidsmix in het eurogebied?

Samen met het monetair beleid, blijven de automatische begrotingsstabilisatoren de meest geschikte economische stabiliseringsinstrumenten, maar er is ook een rol weggelegd voor een discretionair contracyclisch begrotingsbeleid, vooral in het geval van een scherpe economische vertraging.

www.nbb.be/nl/artikels/naar-een-nieuwe-beleidsm...

De houdbaarheid van de overheidsfinanciën in het licht van de vergrijzing

De vergrijzing: hoe kan de overheid inspelen op deze enorme uitdaging voor de overheidsfinanciën?

www.nbb.be/nl/artikels/de-houdbaarheid-van-de-o...

Waarom blijft de opleving van de investeringen in het eurogebied zwak?

Het eurogebied is beland in een ongunstig evenwicht van trage economische groei en ondermaatse investeringen. Dit artikel gaat na welke obstakels momenteel de investeringsgroei belemmeren en belicht de initiatieven op Europees niveau die erop gericht zijn het investeringspotentieel ten volle te benutten.

www.nbb.be/nl/artikels/waarom-blijft-de-oplevin...

Moeten de overheidsinvesteringen worden gestimuleerd?

Overheidsinvesteringen hebben een sterk positief effect op de economische activiteit maar bevinden zich momenteel op een laag niveau. Hoe kunnen deze investeringen worden gestimuleerd?

www.nbb.be/nl/artikels/moeten-de-overheidsinves...

Europees governancekader inzake overheidsfinanciën: toelichting en evaluatie

Dit artikel geeft een overzicht van de totstandkoming en de werking van het Europees governancekader inzake overheidsfinanciën. Daarnaast wordt er een evaluatie gemaakt van dit kader en worden er voorstellen gedaan tot hervorming.

www.nbb.be/nl/artikels/europees-governancekader...

Kenmerken en verloop van de buitenlandse handel van België

www.nbb.be/nl/artikels/kenmerken-en-verloop-van...

Een persistent positief financieringssaldo: structureel kenmerk van de Belgische economie

www.nbb.be/nl/artikels/een-persistent-positief-...

Recente ontwikkelingen van de grondstoffenprijzen: oorzaken en gevolgen

www.nbb.be/nl/artikels/recente-ontwikkelingen-v...

Herbalancering van de wereldeconomie

www.nbb.be/nl/artikels/herbalancering-van-de-we...

Einde van de crisis op de woningmarkten? Een internationaal overzicht

www.nbb.be/nl/artikels/einde-van-de-crisis-op-d...