Zoeken in publicaties

Primary tabs

1 - 10 van 14 resultaten

Trackrecord van de macroeconomische projecties van de Nationale Bank van België

Uit de evaluatie van de macro-economische projecties voor de Belgische economie blijkt dat de projecties van de NBB ongeveer even nauwkeurig zijn als die van de andere instellingen, en zelfs iets beter voor kortere projectietermijnen

www.nbb.be/nl/artikels/trackrecord-van-de-macro...

Waarom groeide de Belgische particuliere consumptie de afgelopen jaren zo matig?

De Belgische gezinsconsumptie groeide recent relatief traag, voornamelijk als gevolg van een minder grote afname van de aankopen van duurzame goederen tijdens de crisisjaren en van het feit dat de loonmatiging erna op de arbeidsinkomens heeft gewogen.

www.nbb.be/nl/artikels/waarom-groeide-de-belgis...

De opkomst van de deeleconomie

De deeleconomie biedt aanzienlijke economische kansen, maar brengt ook belangrijke uitdagingen mee inzake regulering, fiscaliteit en adequate verwerking in de officiële statistieken

www.nbb.be/nl/artikels/de-opkomst-van-de-deelec...

Can inflation expectations in business or consumer surveys improve inflation forecasts?

Working Paper N° 348

www.nbb.be/nl/artikels/can-inflation-expectatio...

Fiscal sustainability indicators and policy design in the face of ageing

Working Paper N° 102

www.nbb.be/nl/artikels/fiscal-sustainability-in...

Fiscal sustainability and policy implications for the euro area

Working Paper N° 155

www.nbb.be/nl/artikels/fiscal-sustainability-an...

Nowcasting real economic activity in the euro area : Assessing the impact of qualitative surveys

Working Paper N° 331

www.nbb.be/nl/artikels/nowcasting-real-economic...

De potentiële groei van de Belgische economie

De potentiële groei van de Belgische economie: een gezamenlijke verbetering van de werkgelegenheid, de investeringen en de productiviteit is vereist

www.nbb.be/nl/artikels/de-potentiele-groei-van-...

Het gebruik van BREL om de Belgische conjunctuur te nowcasten: de rol van enquêtegegevens

www.nbb.be/nl/artikels/het-gebruik-van-brel-om-...

Het stabiliteits- en groeipact: een bewogen geschiedenis

www.nbb.be/nl/artikels/het-stabiliteits-en-groe...