Zoeken in publicaties

Primary tabs

1 - 8 van 8 resultaten

Monetary and macroprudential policies in an estimated model with financial intermediation

Working Paper N° 258

www.nbb.be/nl/artikels/monetary-and-macropruden...

Monetary and macroprudential policygames in a monetary union

Working Paper N° 304

www.nbb.be/nl/artikels/monetary-and-macropruden...

The impact of sectoral macroprudential capital requirements on mortgage loan pricing: Evidence from the Belgian risk weight add-on

Working Paper N° 306

www.nbb.be/nl/artikels/impact-sectoral-macropru...

The interdependence of monetary and macroprudential policy under the zero lower bound

Working Paper N° 310

www.nbb.be/nl/artikels/interdependence-monetary...

Het transmissiemechanisme van nieuwe en traditionele instrumenten van monetair en macroprudentieel beleid

Overzicht van de voornaamste bevindingen van het colloquium  dat de Nationale Bank van België op 13 en 14 oktober organiseerde met als thema ‘Het transmissiemechanisme van nieuwe en traditionele instrumenten van monetair en macroprudentieel beleid’

www.nbb.be/nl/artikels/het-transmissiemechanism...

Wisselwerking tussen het monetair en het macroprudentieel beleid

De financiële crisis heeft geleid tot het nemen van macroprudentiële beleidsmaatregelen – ook in België – die een wisselwerking vertonen met het monetair beleid. In dit artikel worden de wisselwerkingen en de mogelijke conflicten tussen die beide beleidsdomeinen behandeld. Dit wordt geïllustreerd aan de hand van een beoordeling van de huidige situatie. Hoewel de ongekende monetaire versoepeling gunstig is voor de macro-economische en derhalve de financiële stabiliteit, dient het effect ervan op het nemen van financiële risico's nauwlettend te worden gevolgd.

www.nbb.be/nl/artikels/wisselwerking-tussen-het...

Macro-economische determinanten van non-performing loans

Over de invloed van de macro-economische omgeving en de structurele variabelen, zoals de eigenschappen van de kredieten en de banken, op de kans op wanbetaling voor hypothecaire kredieten in België.

www.nbb.be/nl/artikels/macro-economische-determ...

Endogeen financieel risico: zevende Internationaal Colloquium van de NBB

www.nbb.be/nl/artikels/endogeen-financieel-risi...