Zoeken in publicaties

Primary tabs

1 - 10 van 12 resultaten

A generalised dynamic factor model for the Belgian economy - Useful business cycle indicators and GDP growth forecasts

 Working Paper N° 80

www.nbb.be/nl/artikels/generalised-dynamic-fact...

Do survey indicators let us see the business cycle? A frequency decomposition

Working Paper N° 131

www.nbb.be/nl/artikels/do-survey-indicators-let...

Short-term forecasting of GDP using large monthly datasets - A pseudo real-time forecast evaluation exercise

Working Paper N° 133

www.nbb.be/nl/artikels/short-term-forecasting-g...

De buitenlandse directe investeringen in en van België

Welk effect hebben de buitenlandse investeringen van multinationals op de Belgische economie?

www.nbb.be/nl/artikels/de-buitenlandse-directe-...

Wisselwerking tussen het monetair en het macroprudentieel beleid

De financiële crisis heeft geleid tot het nemen van macroprudentiële beleidsmaatregelen – ook in België – die een wisselwerking vertonen met het monetair beleid. In dit artikel worden de wisselwerkingen en de mogelijke conflicten tussen die beide beleidsdomeinen behandeld. Dit wordt geïllustreerd aan de hand van een beoordeling van de huidige situatie. Hoewel de ongekende monetaire versoepeling gunstig is voor de macro-economische en derhalve de financiële stabiliteit, dient het effect ervan op het nemen van financiële risico's nauwlettend te worden gevolgd.

www.nbb.be/nl/artikels/wisselwerking-tussen-het...

Omvang en dynamiek van de schuldposities in België en in het eurogebied

www.nbb.be/nl/artikels/omvang-en-dynamiek-van-d...

De nieuwe conjunctuurbarometer van de Nationale Bank van België

www.nbb.be/nl/artikels/de-nieuwe-conjunctuurbar...

Macro-economische determinanten van non-performing loans

Over de invloed van de macro-economische omgeving en de structurele variabelen, zoals de eigenschappen van de kredieten en de banken, op de kans op wanbetaling voor hypothecaire kredieten in België.

www.nbb.be/nl/artikels/macro-economische-determ...

Impact van de lage rente op het financieel gedrag van de huishoudens

www.nbb.be/nl/artikels/impact-van-de-lage-rente...

Het Belgische depositogarantiestelsel vanuit een Europees perspectief

www.nbb.be/nl/artikels/het-belgische-depositoga...