Zoeken in publicaties

Primary tabs

1 - 10 van 10 resultaten

Naar een nieuwe beleidsmix in het eurogebied?

Samen met het monetair beleid, blijven de automatische begrotingsstabilisatoren de meest geschikte economische stabiliseringsinstrumenten, maar er is ook een rol weggelegd voor een discretionair contracyclisch begrotingsbeleid, vooral in het geval van een scherpe economische vertraging.

www.nbb.be/nl/artikels/naar-een-nieuwe-beleidsm...

Waarom blijft de opleving van de investeringen in het eurogebied zwak?

Het eurogebied is beland in een ongunstig evenwicht van trage economische groei en ondermaatse investeringen. Dit artikel gaat na welke obstakels momenteel de investeringsgroei belemmeren en belicht de initiatieven op Europees niveau die erop gericht zijn het investeringspotentieel ten volle te benutten.

www.nbb.be/nl/artikels/waarom-blijft-de-oplevin...

Markante trends in de begroting van de Europese Unie

www.nbb.be/nl/artikels/markante-trends-de-begro...

Het tekort op de lopende rekening van de Verenigde Staten: ontstaansgeschiedenis en beleidsimplicaties

www.nbb.be/nl/artikels/het-tekort-op-de-lopende...

Recente ontwikkelingen van de grondstoffenprijzen: oorzaken en gevolgen

www.nbb.be/nl/artikels/recente-ontwikkelingen-v...

Herbalancering van de wereldeconomie

www.nbb.be/nl/artikels/herbalancering-van-de-we...

Einde van de crisis op de woningmarkten? Een internationaal overzicht

www.nbb.be/nl/artikels/einde-van-de-crisis-op-d...

Lessen uit de Verenigde Staten voor het institutioneel ontwerp van de EMU

www.nbb.be/nl/artikels/lessen-uit-de-verenigde-...

Mondiale onevenwichten en brutokapitaalstromen

www.nbb.be/nl/artikels/mondiale-onevenwichten-e...

Deflatie in Japan, Abenomics en lessen voor het eurogebied

www.nbb.be/nl/artikels/deflatie-japan-abenomics...