Zoeken in publicaties

Primary tabs

1 - 10 van 12 resultaten

Price Updating in Production Networks

Working Paper N° 352

www.nbb.be/nl/artikels/price-updating-productio...

De wereld is klein... De integratie van de Belgische ondernemingen in de wereldeconomie

Dat slechts een minderheid van de ondernemingen producten uitvoert naar het buitenland is bekend. En als alle andere ondernemingen - die niet uitvoeren - in werkelijkheid een deel van hun productie uitvoerden?

www.nbb.be/nl/artikels/de-wereld-klein-de-integ...

Worden bankkredieten aan goed presterende bedrijven verleend?

Ondernemingen met een groot potentieel kunnen moeilijkheden ondervinden om een lening te verkrijgen

www.nbb.be/nl/artikels/worden-bankkredieten-aan...

Drie gewesten, drie economieën?

Zijn de productiestructuren in het Vlaams, Waals en Brussels Gewest met elkaar verweven of functioneren ze relatief onafhankelijk van elkaar?

www.nbb.be/nl/artikels/drie-gewesten-drie-econo...

De buitenlandse directe investeringen in en van België

Welk effect hebben de buitenlandse investeringen van multinationals op de Belgische economie?

www.nbb.be/nl/artikels/de-buitenlandse-directe-...

Voornaamste resultaten van het onderzoeksnetwerk CompNet

De werkzaamheden van het onderzoeksnetwerk ESCB Competitiveness Research Network (CompNet): een goudmijn van informatie om het concurrentievermogen te begrijpen.

www.nbb.be/nl/artikels/voornaamste-resultaten-v...

Heeft de reorganisatie van de mondiale productie de vraag naar arbeid fundamenteel gewijzigd?

De technologische vooruitgang en de opkomst van de Aziatische landen hebben de organisatie van de mondiale productie ingrijpend veranderd, en droegen zo bij tot een polarisatie van de vraag naar arbeid in België en in Europa.

www.nbb.be/nl/artikels/heeft-de-reorganisatie-v...

Heeft de crisis het DNA van de Belgische economie gewijzigd?

Op basis van een unieke en originele databank waarin gegevens over de organisatie van het binnenlands productienetwerk worden gecombineerd met segmenten van internationale productieketens, bevat dit artikel nieuwe bevindingen inzake de werking van de Belgische economie, tijdens de crisis.

www.nbb.be/nl/artikels/heeft-de-crisis-het-dna-...

Het internationaal dienstenverkeer

www.nbb.be/nl/artikels/het-internationaal-diens...

Structurele dynamiek van de Belgische buitenlandse handel

www.nbb.be/nl/artikels/structurele-dynamiek-van...