Studie over het financieel gedrag van de gezinnen - Household Finance and Consumption Survey (HFCS)

De Household Finance and Consumption Survey verschaft de Nationale Bank van België unieke micro-economische informatie over de financiële situatie van private huishoudens in de ruime betekenis van het woord. Die informatie is een aanvulling op de geaggregeerde macro-economische gegevens.

Studie over het financieel gedrag van de gezinnen - Household Finance and Consumption Survey (HFCS)

Enquête 2020

HFCS
HFCS —

De Nationale Bank van België organiseert voor de vierde keer een onderzoek naar de financieringspatronen bij de gezinnen. Meer dan 10 000 huishoudens  werden daartoe willekeurig geselecteerd. Sommige van hen zullen worden uitgenodigd om aan de enquête van 2020 deel te nemen.

Klik hier voor meer informatie voor de deelnemers

 

De enquête wordt ook voor het eurogebied gehouden via het Household Finance and Consumption Network.

Extra informatie over deze ronde van de enquête kunt u rechtstreeks aanvragen bij Ipsos, het bedrijf dat de interviews organiseert:

http://www.ipsos.com
Tel: 0800/15602
E-mail: sondage.banquenationale.2020@ipsos-online.com

Voor meer informatie over de wijze waarop de gegevens worden geanalyseerd en over de manier waarop deze enquête bijdraagt tot onze kennis van de Belgische economie, verwijzen we u naar de Nationale Bank van België:

Tel.: 02 221 44 66
HFCS@nbb.be

Resultaten van de vorige enquêteronden

De derde ronde van het onderzoek had plaats in 2017. Daar namen 2329 Belgische gezinnen aan deel. De resultaten van de analyse werden in mei 2020 op de website gepubliceerd.

Voor het eurogebied werden de resultaten van de derde ronde van de HFCS in maart 2020 beschikbaar op de ECB website (in het Engels).

De tweede ronde van het onderzoek, die van start ging in 2014, maakte het mogelijk de activa en de schulden van de Belgische gezinnen grondig te analyseren. De resultaten van die analyse kregen veel media-aandacht en kunnen hier worden geraadpleegd.

De resultaten van de eerste ronde (2010) kunt u hier bekijken.

Andere NBB-publicaties waarin HFCS-gegevens worden gebruikt, zijn:

Ook de Europese Centrale Bank wijdt een – Engelstalige – webpagina aan de enquête (klik hier om die pagina te raadplegen), waarop ze de tijdens de eerste ronde opgetekende bevindingen van de centrale banken van het Eurosysteem verzamelt en vergelijkt.

De Nationale Bank van België is via e-mail of per telefoon bereikbaar voor alle informatie over de enquête, behalve voor vragen over het lopend onderzoek:

e-mail: HFCS@nbb.be
Tel: 02 221 44 66