Synthetische tabellen

Deze tabellen geven een samenvatting van de belangrijke ontwikkelingen van de afgelopen jaren in de verschillende domeinen die rechtstreeks of onrechtstreeks met de werkgelegenheid verband houden, en tonen een vooruitblik op de ontwikkelingen voor de komende jaren.