Doelstellingen 2020

Europa 2020 is de groeistrategie die de Europese Unie voor de tien komende jaren heeft goedgekeurd.  In een wereld in verandering moet de Unie een intelligente, duurzame en inclusieve economie worden. Deze drie elkaar versterkende prioriteiten moeten de Unie en haar lidstaten helpen de werkgelegenheid, de productiviteit en de sociale cohesie op een hoog niveau te houden.

Concreet streeft de Europese Unie vijf ambitieuze, tegen 2020 te bereiken doelstellingen na inzake werkgelegenheid, innovatie, onderwijs, sociale integratie en energie (alsook inzake bestrijding van de klimaatverandering). Iedere lidstaat heeft in elk van die domeinen zijn eigen nationale doelstellingen vastgesteld. Op Europees en nationaal vlak genomen maatregelen ondersteunen de strategie.