Langdurige werkloosheid (in een internationale vergelijking en naar gewest)