Publicaties van de ECB

Jaarverslag

In het jaarverslag worden de activiteiten en het monetaire beleid van het ESCB tijdens het beschouwde jaar beschreven. Op de website van de ECB kunt u alle jaarverslagen downloaden in de verschillende talen van de lidstaten.

Jaarverslagen ECB

Economisch Bulletin

Het Economisch Bulletin van de ECB komt achtmaal per jaar uit. De edities in maart, juni, september en december verschijnen in het Nederlands, met uitzondering van de artikelen. Voor de Engelstalige edities verwijzen wij u naar de website van de ECB. 

Economisch Bulletin van de ECB: De Nederlandsche Bank

Economisch Bulletin van de ECB: website ECB

Convergentieverslag

Met de Convergentieverslagen voldoet de ECB aan de vereiste om aan de Raad van de Europese Unie (de Raad) ten minste om de twee jaar - of op verzoek van een lidstaat met een derogatie - verslag uit te brengen "over de vooruitgang die door de lidstaten is geboekt bij de nakoming van hun verplichtingen met het oog op de totstandbrenging van de Economische en Monetaire Unie."

Hetzelfde mandaat is ook gegeven aan de Europese Commissie, en beide verslagen worden tegelijkertijd aan de Raad overgemaakt.

Convergentieverslagen

Andere publicaties

De ECB geeft nog tal van andere publicaties uit. Een aantal ervan zijn vertaald in alle officiële talen van de Europese Unie.

Website ECB