Seminar on Firm Analysis

Teneinde de reflectie en het onderzoek op basis van gegevens van individuele ondernemingen te stimuleren, organiseert de Nationale Bank in samenwerking met de KU Leuven, UA, UCL, UGent, UHasselt,  ULB, ULg en UMons seminaries met internationaal gerenommeerde sprekers die hun meest recente, meestal empirische onderzoeksresultaten, over het gedrag van de ondernemingen komen voorstellen.

Het doel van deze seminaries is tweeledig. Enerzijds bieden ze de geïnteresseerden de gelegenheid een uiteenzetting van een internationaal vermaard wetenschappelijk onderzoeker bij te wonen. Anderzijds krijgen de medewerkers van de Bank en van Belgische universitaire instellingen de kans de gastsprekers te ontmoeten en daarbij te profiteren van zijn deskundigheid tijdens zijn verblijf op de Bank.

Geplande seminaries

Geen inhoud gevonden

Voorbije seminaries

Bekijk de seminaries die de afgelopen vijf jaar zijn georganiseerd.