Macroeconomic Seminar

Om de reflectie en het onderzoek op macro-economisch en monetair gebied te stimuleren, organiseert de Nationale Bank op gezette tijden in samenwerking met de KU Leuven, UAntwerpen, UCLouvain, UGent, ULB, ULiège, UNamur en  VUB seminars waarop deskundigen worden uitgenodigd die internationale bekendheid genieten op academisch vlak of op het gebied van monetairbeleidsvoering.

Het doel van die seminars is niet alleen om de belangstellenden de gelegenheid te bieden een lezing bij te wonen die wordt gegeven door een internationaal vermaarde academische deskundige, maar ook om van diens expertise gebruik te maken tijdens zijn korte verblijf in de Nationale Bank, volgens de behoeften van haar medewerkers, en tevens eenzelfde dienst te verlenen aan de onderzoekers van de Belgische universiteiten.

Klik hier om geïnformeerd te worden over toekomstige seminars.

Geplande seminaries

Geen inhoud gevonden

Voorbije seminaries

Bekijk de seminaries die de afgelopen vijf jaar zijn georganiseerd.