Macroeconomic Seminar

Teneinde de reflectie en het onderzoek op macro-economisch en monetair gebied te stimuleren, organiseert de Nationale Bank op gezette tijden, met medewerking van de KU Leuven, de UCL en de ULB, seminaries waarop deskundigen worden uitgenodigd die internationale bekendheid genieten op academisch vlak of op het gebied van monetaire-beleidsvoering.

Het doel van die seminaries is niet alleen om de belangstellenden de gelegenheid te bieden een lezing bij te wonen die wordt gegeven door een internationaal vermaarde academische deskundige, maar ook om van diens expertise gebruik te maken tijdens zijn korte verblijf in de Nationale Bank, volgens de behoeften van haar medewerkers, en tevens eenzelfde dienst te verlenen aan de onderzoekers van de Belgische universiteiten.