Internationale conferentie 2022 over 'Household Heterogeneity and Policy Relevance'

Household Heterogeneity and Policy Relevance

De globale financiële crisis, de COVID-19-pandemie en de huidige energiecrisis hebben huishoudens op verschillende manieren getroffen naargelang van hun sociaal-economische status. Huishoudens reageren ook anders op economische beleidsmaatregelen naargelang van hun specifieke beperkingen en mogelijkheden. Over het algemeen is de maatschappij gevoeliger geworden voor deze verdelingsaspecten. In dit verband slagen economische analyses er steeds beter in trends en drijvende krachten achter ongelijkheid te documenteren en het belang van heterogeniteit voor het transmissiemechanisme van beleidsmaatregelen in te schatten. Economische modellen werden verbeterd om rekening te houden met verschillende aspecten van de heterogeniteit van huishoudens. Deze empirische en theoretische inzichten vormen de basis voor een optimaal beleidsontwerp dat deze verdelingsaspecten in aanmerking neemt.

Tal van nieuwe onderzoeksresultaten over deze thema’s zullen tijdens onze conferentie worden toegelicht. Twaalf teams van Belgische en internationale onderzoekers zullen hun bevindingen uiteenzetten, telkens gevolgd door een bespreking met internationale experts. Daarnaast zullen Giovanni L. Violante (Princeton University) en Amir Sufi (University of Chicago - Booth School of Business) een keynotespeech geven.

Tijdstip Donderdag 20 oktober 2022, 09:00 - Vrijdag 21 oktober 2022, 17:15
Plaats Auditorium van de Nationale Bank van België, Warmoesberg 61, 1000 Brussel
E-mail nbbconference2022@nbb.be
Toegangsprijs Gratis

Dit is een conferentie met live publiek (geen streaming).