Price-setting Microdata Analysis Network (PRISMA)

Het PRISMA-netwerk is opgezet door het Europees Stelsel van Centrale Banken (ESCB) om het prijsgedrag en de dynamiek van de inflatie in de EU beter te begrijpen, teneinde een beter inzicht te krijgen in een sleutelelement van de overdracht van monetair beleid.

Hiertoe verzamelt en bestudeert PRISMA verschillende soorten microdata, inclusief gegevens die ten grondslag liggen aan officiële prijsindexen zoals de HICP (Geharmoniseerde consumptieprijsindex) en de PPI (Productieprijsindex), gescande gegevens en online prijzen.