Macro-prudential Research Network (MaRs)

In maart 2010 besloot de Algemene Raad van het ESCB een onderzoeksnetwerk in het macroprudentiële domein op te richten.

Dit netwerk is belast met de ontwikkeling van conceptuele instrumenten ter verbetering van het macroprudentiële toezicht in de EU, in hoofdzaak macrofinanciële modellen, alarmsystemen en indicatoren voor systeemrisico's, alsook met de analyse van de besmettingsrisico's.