Household Finance and Consumption Network (HFCN)

In december 2006 besliste de Raad van Bestuur van het Eurosysteem dit netwerk op te richten om bij een staal van huishoudens gegevens te verzamelen omtrent hun vermogen en hun consumptie.

Tijdens een eerste fase in 2007 en 2008 werd de vragenlijst van een enquête opgesteld en in elk deelnemend land bij een beperkt aantal huishoudens getest.

De eigenlijke enquête is van start gegaan in 2009 en de Nationale Bank heeft besloten haar volledige medewerking te verlenen aan dit initiatief.

In principe zou deze enquête om de drie jaar moeten worden gehouden. Aan de hand van de resultaten van deze enquête zal onderzoek worden gevoerd naar het effect van schokken of beleidsmaatregelen op het gedrag van de huishoudens. Zo kan een beter inzicht worden verworven in de transmissiemechanismen van het monetaire beleid of belangrijke processen voor de financiële stabiliteit.