Competitiveness Research Network (CompNet)

Het doel van het netwerk is een consistent analytisch kader op te zetten voor het beoordelen van concurrentievermogen, dat een goede overeenkomst tussen determinanten en resultaten mogelijk maakt. Daartoe zal het netwerk functioneren als een uniek forum waar verschillende benaderingen en maatstaven van concurrentievermogen kunnen worden besproken, onderzocht en ontwikkeld en uiteindelijk met elkaar in overeenstemming gebracht.

De ontwikkeling van een kader dat een aanvullend gebruik van micro-economische en macro-economische gegevens omvat, kan leiden tot betere analyses van problemen inzake concurrentievermogen. Het kader zal erop gericht zijn de voordelen van de verschillende visie over concurrentievermogen in te calculeren en de nadelen ervan te harmoniseren.

CompNet wordt opgezet in drie workstreams:

  1. Geaggregeerde maatstaven van concurrentievermogen;
  2. Bedrijfsniveau;
  3. Mondiale productieketens.