Internationale conferentie 2020 over 'Climate Change: Economic Impact and Challenges for Central Banks and the Financial System'

[Online Conference]

De klimaatverandering en de noodzakelijke transitie naar efficiënter en duurzamer energieverbruik stellen de samenleving voor veel uitdagingen. Aan dit proces en de daarmee samenhangende veranderingen in beleid, technologie en sentiment hangt nog een enorme onzekerheid. Deze onzekerheid creëert risico's en kansen die van invloed zijn op veel economische beslissingen. De centrale bankiers en de toezichthouders van het financiële stelsel moeten hun verantwoordelijkheid opnemen in dit proces binnen de grenzen van hun mandaat en met de instrumenten die hen ter beschikking staan. Om aan dit proces te kunnen bijdragen is een goed begrip van de potentiële impact van de klimaatverandering op de macro-economie en de financiële markten een noodzakelijk startpunt. Zowel theoretisch als empirisch onderzoek kan inzicht verschaffen in hoe deze factoren worden geprijsd op financiële markten, hoe ze micro- en macro-economische resultaten beïnvloeden en hoe economisch, monetair en macroprudentieel beleid zou moeten reageren.

Tal van nieuwe onderzoeksresultaten over die thema’s zullen tijdens onze conferentie worden toegelicht. Zeven teams van Belgische en internationale onderzoekers zullen hun bevindingen uiteenzetten, telkens gevolgd door een bespreking met internationale experts. Daarnaast hebben we Christian Gollier (Toulouse School of Economics), Irene Heemskerk (De Nederlandsche Bank en Network for Greening the Financial System), Irene Monasterolo (Vienna University of Economics and Business, en IIASA) uitgenodigd om een lezing te geven.

 

Introduction by Pierre Wunsch, governor of the National Bank of Belgium

Keynote presentation - video
Christian Gollier (Toulouse School of Economics)

Session 1: Climate change policy evaluation  

Chair:  R. Wouters, National Bank of Belgium – Economics and Research

 

The political economy of financing climate policy: evidence from the solar PV subsidy programs
O. De Groote (Toulouse School of Economics), A. Gautier (HEC Liège) and F. Verboven (KU Leuven and CEPR)

Going green by putting a price on pollution: Firm-level evidence from the EU 
K. Mulier (Ghent University), G. Schepens (ECB) and O. De Jonghe (National Bank of Belgium, Tilburg University)

Banking barriers to the green economy
H. Degryse (KU Leuven and CEPR), T. Roukny (KU Leuven) and J. Tielens (National Bank of Belgium)

Session 2: Green financing and green investments 

Chair: P. Ilbas, National Bank of Belgium – Economics and Research

Invited presentation
Irene Monasterolo (Vienna University of Economics and Business and IIASA)

When green meets green 
H. Degryse, R. Goncharenko, C. Theunisz and T. Vadasz (KU Leuven) 

Optimal climate policy in the face of tipping points and asset stranding
E. Campiglio (University of Bologna), S. Dietz (London School of Economics) and F. Venmans (London School of Economics and Mons University) 

Session 3: Climate change and financial markets and instruments 

Chair:  H. Dewachter, National Bank of Belgium – Financial Stability, AML Supervision and Banking Prudential Policy

Invited presentation
Irene Heemskerk (De Nederlandsche Bank – Network for Greening the Financial System) 

Are green bonds different from ordinary bonds ? A statistical and quantitative point of view
J. Beirlant (KU Leuven), J. De Spiegeleer (KU Leuven and RiskConcile), S. Höcht (Assenagon), C. Ma and W. Schoutens (KU Leuven)

Climate change concerns and the performance of green versus brown stocks
D. Ardia (HEC Montreal), K. Bluteau (HEC Montreal, Ghent University), K. Boudt (Vrije Universiteit Brussel, Ghent University, Vrije Universiteit Amsterdam) and K. Inghelbrecht (Ghent University) 

Concluding remarks

Jean Hilgers, member of the NBB Board of Directors