Internationale conferentie 2018 over "Understanding inflation dynamics: the role of costs, mark-ups and expectations"

25-26 oktober 2018 - Auditorium van de Nationale Bank van België in Brussel

Conference 2018

Op 25 en 26 oktober 2018 houdt de Nationale Bank van België haar tiende tweejaarlijkse conferentie met als thema 'Understanding inflation dynamics: the role of costs, mark-ups and expectations’.

De inflatie beheersen is de hoofddoelstelling van het monetair beleid. De lage inflatiecijfers van de afgelopen jaren tonen aan dat het niet vanzelfsprekend is de inflatie te stabiliseren. Inflatiecijfers waren recent meermaals verrassend. Op mondiaal niveau reageerde de inflatie gematigd op de grote recessie, maar ze bleef aanhoudend onder de doelstelling tijdens het herstel. Tegen die achtergrond is het niet verrassend dat de inflatieverwachtingen fluctueren tussen de credibiliteit van de inflatiedoelstelling en de persistentie van de huidige inflatiedynamiek. In België liet de inflatietendens ongewone afwijkingen van het gemiddelde van het eurogebied optekenen. Deze vaststellingen hebben vragen doen rijzen over de bijdrage van gereguleerde prijscomponenten, de doorberekening van kostenmatiging en de disciplinerende kracht van het concurrentievermogen aan alle sectoren van de economie.

Op onze conferentie zullen een reeks nieuwe onderzoeksresultaten rond deze thema’s voorgesteld worden. Tien teams van Belgische en internationale onderzoekers zullen hun bevindingen toelichten, telkens gevolgd door een discussie met internationale experten.

De conferentie zal afgesloten worden met de inauguratie van de Lamfalussy Lecture. De Nationale Bank van België heeft die keynotelezing in het leven geroepen ter ere van Alexandre Lamfalussy om het intellectuele erfgoed van deze grote Europeaan en centrale bankier in stand te houden. De eerste lezing in deze reeks zal worden gegeven door Mario Draghi, president van de ECB.

Inschrijving

De inschrijving is gesloten.

Toegang tot de conferentie wordt alleen verleend aan geregistreerde deelnemers.