Gezamenlijk onderzoeksproject en tweejaarlijkse internationale conferentie

De Nationale Bank organiseert om de twee jaar een internationaal colloquium. Aan dit colloquium zijn onderzoeksprojecten gekoppeld waaraan verscheidene onderzoeksteams uit de academische wereld en het departement Studiën deelnemen. Het doel van de colloquia is de resultaten van die onderzoeksprojecten voor te stellen en bij te dragen aan hun verspreiding over onze grenzen.

Colloquium 2020: Climate Change: Economic Impact and Challenges for Central Banks and the Financial System

Call for research projects