Enquête over het financiële gedrag van de gezinnen - Household Finance and Consumption Survey (HFCS)

De enquête over het financiële gedrag van de gezinnen verschaft de Nationale Bank van België unieke micro-economische gegevens over de financiën van de gezinnen in ruime zin. Deze informatie vormt een aanvulling op de macro-economische gegevens.

De enquête van 2017

HFCS —

De Nationale Bank van België organiseert voor de derde maal een enquête over het financiële gedrag van de gezinnen. Meer dan 10 000 gezinnen zijn op willekeurige basis aangewezen. Een aantal ervan is uitgenodigd om in 2017 deel te nemen aan het onderzoek.

Klik hier voor informatie voor de deelnemers

Deze enquête wordt eveneens gehouden op het niveau van het eurogebied, in het kader van het Household Finance and Consumption Network.

Voor alle aanvullende informatie over het lopende onderzoek kunt u contact opnemen met Ipsos:

http://www.ipsos.com
telefoon: 0800/15701
e-mail: onderzoek.nationalebank.2017@ipsos-online.com

Resultaten van de studies van 2010 en 2014

De tweede golf van de studie, die in 2014 werd georganiseerd, maakte een grondige analyse mogelijk van de activa en de schulden van de Belgische gezinnen. De analyseresultaten kwamen uitgebreid aan bod in de pers en kunnen hier worden geraadpleegd.

De resultaten van de eerste golf (2010) kunnen hier worden geraadpleegd.

De Europese Centrale Bank heeft overigens ook op haar website een pagina gewijd aan dit netwerk (hier te raadplegen) en de door de centrale banken van het Eurosysteem verstrekte resultaten van de eerste enquêtegolf verzameld en geanalyseerd.

Vragen over de studie, behalve die over het lopende onderzoek, kunnen via e-mail of per telefoon worden gericht aan de Nationale Bank van België:

e-mail: HFCS@nbb.be
telefoon: 02 221 44 66