Financial Market Infrastructures and Payment Services Report

In België zijn verschillende financiëlemarktinfrastructuren (FMI's), bewaarnemers, betalingsdienstaanbieders, zoals betalingsinstellingen en instellingen voor elektronisch geld, en aanbieders van kritieke diensten gevestigd. Sommige daarvan, zoals SWIFT, Euroclear, Bank of New York-Mellon, Mastercard Europe en Worldline, zijn internationaal systeemrelevant.

Het Rapport over Financiëlemarktinfrastructuren en Betalingsdiensten biedt een gedetailleerd overzicht van de veranderingen in het regelgevend kader voor FMI's, bewaarnemers, betalingsdienstaanbieders en aanbieders van kritieke diensten, de ontwikkeling van hun activiteiten, de benaderingen die de Bank hanteert op het gebied van oversight en prudentieel toezicht, en haar voornaamste doelstellingen voor 2017. In het Rapport komen ook specifieke thema's aan bod, zoals cybercriminaliteit en FinTech.

Het rapport is momenteel enkel beschikbaar in het Engels.