Economische projecties voor België

Tweemaal per jaar publiceert de Nationale Bank van België economische projecties voor België. De voornaamste resultaten daarvan worden hier weergegeven. In het Economisch Tijdschrift van december 2020 worden die resultaten meer gedetailleerd toegelicht.

De vooruitzichten worden opgesteld in het kader van gemeenschappelijke projecties van het Eurosysteem. Ze zijn ook gebaseerd op technische hypothesen en internationale prognoses die de ECB en de nationale centrale banken van het eurogebied gezamenlijk formuleren. Daarbij wordt enkel rekening gehouden met de maatregelen die formeel zijn goedgekeurd - of heel waarschijnlijk zullen worden goedgekeurd - en waarvan op de afsluitingsdatum van de projectie voldoende nauwkeurig bekend is hoe ze zullen worden uitgevoerd. De projectieperiode loopt tot het jaar t+3 (in casu tot 2023). Voor latere jaren wordt de foutenmarge voor de projecties breder, onder meer door de grotere onzekerheid over de hypothesen, vooral die in verband met de internationale omgeving. Vanwege de onzekerheid over het verdere verloop van de COVID-19-gezondheidscrisis en over het herstel van de vraag, gaan deze vooruitzichten gepaard met aanzienlijke risico’s, zowel in op- als in neerwaartse zin.

De recentste projecties voor België werden afgesloten op 25 november 2020 en zijn op 14 december 2020 gepubliceerd. De overeenstemmende resultaten voor het eurogebied zijn gepubliceerd op de daartoe bestemde webpagina van de ECB.

De economische bedrijvigheid in België krimpt dit jaar met 6,7 %, als gevolg van de beperkende maatregelen die werden opgelegd om de verspreiding van de COVID-19-pandemie tegen te gaan. Naarmate de beperkende maatregelen weer worden versoepeld en in de veronderstelling dat een effectieve medische oplossing, zoals een vaccin, kan worden gevonden en verspreid vanaf volgend jaar, volgt de komende twee jaren een geleidelijk herstel met telkens meer dan 3 %. Deze opleving wordt in belangrijke mate geschraagd door de gezinsconsumptie. Het herstel van de bedrijfsinvesteringen vraagt daarentegen wat meer tijd en de netto-uitvoer weegt de komende jaren op de groei. De coronacrisis heeft ook een weerslag op de arbeidsmarkt: er gaan zowat 100 000 arbeidsplaatsen verloren tegen de herfst van 2021. De werkloosheidsgraad, vorig jaar nog historisch laag, zou oplopen tot boven 7 %. De inflatie zou in 2020 amper 0,4 % bedragen, wat vooral te maken heeft met de daling van de energieprijzen. Tegen 2023 zou ze toenemen tot 1,9 %. Het overheidstekort wordt voor 2020 op 10,6 % bbp geraamd. Het zou daarna wel verkleinen maar blijven hangen op ongeveer 6 % bbp.

Projecties voor België: samenvatting van de voornaamste resultaten

Project december 2020