Business Echo

De Business Echo van de Nationale Bank van België (NBB) is een kwalitatieve beoordeling van de huidige economische situatie in België vanuit een productieperspectief. Het is gebaseerd op een geheel aan informatie, onder meer verzameld via gerichte interviews met bedrijfsleiders in de verschillende Belgische regio's en bedrijfstakken, en informatie uit diverse andere bronnen, zoals de maandelijkse enquêtes van de NBB.

Hoewel die enquêtes een analyse op basis van een representatieve steekproef mogelijk maken, bieden de interviews met de ondernemingen een complementair inzicht (dynamiek, context, ...) dat niet altijd kan worden gevat in gestandaardiseerde enquêtes.

De Business Echo ondersteunt onze macro-economische analyse en vormt onder meer een belangrijke input voor de Business Cycle Monitor (BCM) van de NBB, die een kwantitatieve raming geeft van de kwartaalgroei. Deze Business Echo wordt minstens twee keer per jaar gepubliceerd, begin juni en begin december, ongeveer een week vóór de publicatie van de BCM.