Financial Stability Report

Met de publicatie van het jaarlijkse "Financial Stability Review" (FSR) probeert de Nationale Bank een antwoord te geven op vragen omtrent de wisselwerking tussen de financiële en de reële economie en duidelijk te maken welke rol zij speelt bij het bevorderen van de financiële stabiliteit. Vanaf 2015 wordt het omgedoopt tot "Financial Stability Report" omdat het tevens een verslag over de macroprudentiële bevoegdheden van de Bank omvat.

Het FSR bevat ook een algemeen overzicht van de recente economische, financiële en structurele ontwikkelingen die een invloed zouden kunnen hebben op de stabiliteit van het financiële systeem.  Dit overzicht wordt aangevuld met een aantal thematische artikelen.

U kunt het Financial Stability Report, inclusief het Macroprudentieel verslag, en het Financial Stability Review (voor de jaren vóór 2015) online consulteren en downloaden via de onderstaande links.