Economisch Tijdschrift

Via het Economisch Tijdschrift verstrekt de Nationale Bank informatie over belangrijke economische, financiële en monetaire ontwikkelingen.

Het Economisch Tijdschrift verscheen voor het eerst in juni 1926 als 'Bulletin d'Information et de Documentation'. Het tijdschrift veranderde verschillende keren van naam om in 1995 zijn definitieve benaming 'Economisch Tijdschrift' te krijgen.

Het Economisch Tijdschrift is uitsluitend nog als elektronische publicatie verkrijgbaar. Sinds 2019 wordt de volledige versie van de artikels in het Engels gepubliceerd, met een digest in het Nederlands en het Frans. De artikels worden afzonderlijk gepubliceerd zodra ze beschikbaar zijn, en worden achteraf in het Tijdschrift gebundeld.

Gebruik het bestelformulier om een e-mail te ontvangen wanneer er een nieuwe uitgave beschikbaar is.