Overzicht economische maatregelen COVID-19

Het coronavirus heeft naast menselijke gevolgen ook een grote impact op onze economie. De Nationale Bank van België mobiliseert haar werknemers en expertise om deze gevolgen te bestrijden. Wat doet de Nationale Bank nu juist? Welke maatregelen hebben we genomen? Hieronder een overzicht.

Economic Risk Management Group (ERMG)

Meer dan 100 medewerkers van de NBB werken de klok rond om de Economic Risk Management Group (ERMG) te helpen de omvang van de gevolgen voor de economie en de financiële sector in kaart te brengen, risico’s tijdig te detecteren en aanbevelingen voor steunmaatregelen te formuleren. Deze werkgroep wordt geleid door gouverneur Pierre Wunsch en Dr. Piet Vanthemsche en omvat vertegenwoordigers van belangrijke economische belangenorganisaties, de financiële sector, overheidsinstellingen, de gewesten en gemeenschappen, academici en sociale partners.

Lees meer Persbericht

Interview gouverneur Wunsch - LN24

Uitstel van betaling en garantieregeling voor particulieren en bedrijven getroffen door coronacrisis

financiële bazooka

De Nationale Bank, de federale regering en de financiële sector kwamen op 22 maart een financiële bazooka overeen om de impact van de coronacrisis te beperken. Gezinnen die het financieel moeilijk hebben door de coronacrisis, kunnen tot september uitstel krijgen om hun hypothecaire lening af te betalen. Ook stabiele bedrijven en zelfstandigen kunnen zo'n uitstel krijgen. Voor alle nieuwe leningen van zelfstandigen of bedrijven wordt een buffer voorzien van 50 miljard euro in het geval die niet kunnen worden betaald door de coronacrisis.

Intussen werden de praktische details van het betalingsuitstel in twee charters gegoten: een voor het hypothecair krediet en een voor het ondernemingskrediet.

Persbericht  Persconferentie

Ook de verzekeringssector levert inspanningen in de strijd tegen de sociaal-economische impact van de coronacrisis

Verzekeringen

De Belgische verzekeringssector gaat inspanningen leveren om de negatieve impact van de coronacrisis op de particulieren, gezinnen, zelfstandigen en bedrijven te verzachten. De sectororganisatie bereikte hierover een akkoord dat mee gefaciliteerd werd door de Nationale Bank met de steun van de FSMA en de federale regering.

Lees meer

 

Toezichtmaatregelen COVID-19

De Europese Bankautoriteit heeft acties aangekondigd om de impact van het coronavirus (COVID-19) op de banksector in de EU te verzachten.

De Europese Centrale Bank (ECB) steunt deze acties en heeft een aantal maatregelen aangekondigd om ervoor te zorgen dat de banken die onder haar directe toezicht staan, de reële economie kunnen blijven financieren nu de economische effecten van het coronavirus zichtbaar worden.

De NBB verwelkomt deze toezichtmaatregelen en wenst deze volledig toe te passen voor de lokale en gespecialiseerde Belgische kredietinstellingen onder haar rechtstreeks toezicht.

Lees meer

Als deel van het Eurosysteem zal de Bank samen met de ECB alles doen wat nodig is binnen ons mandaat om deze crisis te bestrijden

govcouncil

Zo besliste de Raad van Bestuur van de ECB op 18 maart jl. beslist over te gaan tot een nieuw tijdelijk aankoopprogramma ten belope van 750 miljard euro om de ernstige risico's voor het transmissiemechanisme van het monetaire beleid als gevolg van het coronavirus COVID-19 tegen te gaan. Daarnaast heeft de ECB 115 miljard euro aan langetermijnleningen ter beschikking gesteld van banken in de eurozone.

Lees meer