Studie- en informatiecentrum

De Nationale Bank speelt een belangrijke rol bij het verzamelen, opstellen, analyseren en verspreiden van economische en financiële informatie. Ze verzamelt zowel macro-economische gegevens over de Belgische economie als micro-economische gegevens over afzonderlijke bedrijven en economische agenten. Ze probeert deze informatie zo ruim en snel mogelijk te verspreiden.

Studie- en informatiecentrum

  • De Nationale Bank beschikt over een gespecialiseerd documentatiebestand op het gebied van economie, financiën en monetair beleid.