Wereldhandelsorganisatie

De Wereldhandelsorganisatie (WTO) is opgericht in 1995 en houdt zich bezig met de regels die de handel tussen landen regelen. Haar belangrijkste taak is het bevorderen van de goede werking, de voorspelbaarheid en de vrijheid van de handel.

De Nationale Bank staat de Belgische regering bij in de onderhandelingen binnen de WTO met betrekking tot de vrijmaking van de handel en, meer in het bijzonder, de financiële diensten.