Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) is gevestigd in Parijs en wordt beschouwd als een belangrijk reflectieforum. Ze overkoepelt 30 landen die een engagement delen voor democratisch bestuur en markteconomie. De analyses van de OESO worden onder meer gebruikt om de macro-economische en financiële ontwikkelingen binnen deze landen nauwlettend in de gaten te houden.

De activiteiten van de OESO betreffen het economische beleid in de ruimste zin van het woord. Ze omvatten met andere woorden alle aspecten van het regeringsbeleid die verband houden met de economie (macro-economisch beleid, industrieel beleid, energie, landbouw, buitenlandse handel, ontwikkelingshulp, ...) of die zich lenen tot een economische benadering zoals een kosten-batenanalyse (onderwijs, wetenschappelijk onderzoek, transport, milieu, sociale zaken, ...). Enkel defensie, ordehandhaving en justitie behoren niet tot de bevoegdheid van de organisatie.

De informatie-uitwisseling binnen de OESO verloopt via gespecialiseerde comités in elk onderzoeksdomein. Die comités zijn samengesteld uit vertegenwoordigers van de lidstaten, die behoren tot de nationale administratie of tot de permanente afvaardiging van de lidstaten bij de OESO. De Nationale Bank neemt deel aan de werkzaamheden van het Comité voor Economische Politiek en de daarbij behorende werkgroepen, alsook aan het Financial Markets Committee en het Committee on Capital Movements and Invisible Transactions.