Internationaal Monetair Fonds

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) werd in 1944 opgericht te Bretton Woods (VS) en is gevestigd in Washington. Het houdt zich bezig met het internationale toezicht op het economische beleid van zijn lidstaten.

Internationaal Monetair Fonds

Via jaarlijkse consultaties gaat het IMF na of het economische beleid van de lidstaten verenigbaar is met hun verplichting om stabiele wisselkoersverhoudingen tot stand te brengen. Momenteel werkt het Fonds aan het betrekken van de particuliere sector bij het oplossen van de financiële crises en de hervorming van de structuur van het internationaal monetair en financieel stelsel

In overleg met de Belgische overheid neemt de Nationale Bank deel aan de voorbereiding van de standpunten van de bewindvoerder van het IMF die België vertegenwoordigt. Deze staat aan het hoofd van een constituency van 16 landen (Andorra, Armenië, België, Bosnië-Herzegovina, Bulgarije, Cyprus, Georgië, Israël, Kroatië, Luxemburg, Noord-Macedonië, Moldavië, Montenegro, Nederland, Oekraïne, Roemenië).

Daarnaast financieert de Nationale Bank de bijdragen van België aan het kapitaal van het IMF. Dit kapitaal wordt gebruikt voor de financiering van aanpassingsprogramma's voor lidstaten met betalingsbalansmoeilijkheden. 

Tot slot organiseert de Nationale Bank het jaarlijkse bezoek van een IMF-delegatie aan België in het kader van de artikel IV-consultaties. Dit zijn onderzoeken naar de economische en financiële toestand van het land. De Bank speelt een cruciale rol in de financiële transacties tussen ons land en het IMF.