Bank voor Internationale Betalingen

De Nationale Bank is een van de historische aandeelhouders van de Bank voor Internationale Betalingen (BIS). De "bank der centrale banken" werd opgericht in 1930 en is gevestigd te Bazel. Ze speelt een belangrijke ondersteunende rol in de comités van de G10 en het Financial Stability Board, die zich bezighouden met het toezicht op en het beheer van het internationale financiële stelsel.

De Bank voor Internationale Betalingen

De G10 ontstond in de jaren zestig als groepering van crediteurlanden die zich bereid verklaarden extra financiële middelen te verstrekken aan het Internationaal Monetair Fonds (de General Agreements to Borrow ). Vandaag telt de G10 vertegenwoordigers van 11 landen: de Verenigde Staten, Japan, Duitsland, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Italië, Canada, Nederland, België, Zweden en Zwitserland. Een keer per jaar vergadert de groep in de samenstelling van de ministers van Financiën en de gouverneurs van de centrale banken, in de marge van de jaarlijkse bijeenkomst van het IMF.

De "G10 van gouverneurs", die op geregelde tijdstippen bijeenkomt in Bazel, overkoepelt een aantal permanente denkcomités. Het Committee on the Global Financial System ziet toe op de ontwikkelingen op de financiële markten en onderzoekt op welke manier financiële crises kunnen worden bezworen. Het Bazels Comité voor Bankentoezicht houdt zich bezig met het bankentoezicht, meer bepaald de vereisten inzake eigen vermogen die aan de kredietinstellingen worden opgelegd teneinde hun risico's te dekken. De betalings- en vereffeningsstelsels worden bestudeerd in het Committee on Payment and Settlement Systems. Het Markets Committee, tot slot, volgt de activiteiten op de valutamarkten.