Evaluatie van de strategie: ook uw mening telt!

Strategy Review

Monetair beleid tegen het licht

In januari 2020 zijn wij – Nationale Bank van België (NBB) – samen met de Europese Centrale Bank (ECB) en de 18 andere centrale banken van het eurogebied gestart met een evaluatie van de manier waarop we monetair beleid voeren, onze monetairbeleidsstrategie. De bedoeling? Grondig nadenken over de vele vragen die leven rond het monetair beleid en ervoor zorgen dat onze strategie ook in de toekomst doet wat ze moet doen: zorgen voor stabiele en voorspelbare prijzen.

Meer informatie:

Uw mening is belangrijk

Wij zijn verantwoordelijk voor prijsstabiliteit, maar stabiele prijzen gaan iedereen aan, of u nu consumeert, onderneemt, spaart of leent. Daarom willen we van u horen wat u denkt en wat u bezighoudt voordat we onze strategie voor de toekomst bepalen. Er worden verschillende bevragingen georganiseerd in heel het eurogebied. In België legt de NBB haar oor te luisteren bij de Belgische burgers en maatschappelijke organisaties.

Live evenement via internet

Op vrijdag 22 januari 2021 hield de NBB een online luistersessie waarin vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties uit België hun standpunten deelden omtrent het monetair beleid. U kan de opname van dit luisterevenement hier bekijken.

Als u vragen hebt over het evenement, kan u contact opnemen met nbblistens@nbb.be.

Herbekijk het event hierboven.

De aanwezige maatschappelijke organisaties vertegenwoordigen groepen die zich inzetten voor het milieu, duurzaamheid, welzijn, het bedrijfsleven, jongeren, ouderen, cultuur en openheid. Tijdens dit drie uur durende online evenement luisterden gouverneurs Pierre Wunsch (Nationale Bank van België) en Klaas Knot (De Nederlandsche bank) naar de vertegenwoordigers van in totaal 28 maatschappelijke organisaties. Moderatoren Valerie Bauwens en Maxime Paquay leidden het debat in goede banen rond 4 thema’s: prijzen en prijsverwachtingen, verwachtingen en zorgen over de economie, andere actuele thema’s en communicatie. Enkele honderden online toeschouwers konden telkens hun opinie kwijt via online polls.

De discussie was zeer wijd en divers en werd in elk van de thema’s gekleurd door de gevolgen van de covid-19 pandemie. Vaak was er consensus, soms ook niet. Prijsstabiliteit blijkt belangrijk en te hoge prijzen voor basisbehoeftes zoals eten en wonen zijn zorgwekkend. De huidige COVID-19 crisis zorgt voor een eerder pessimistische visie over de economie al werd de rol van het monetair beleid als stabiliserend ervaren. Ongelijkheid in al haar vormen en het klimaat verdienen meer aandacht en het huidig mandaat inzake prijsstabiliteit lijkt te nauw om hier een antwoord op te kunnen geven. Duidelijke, begrijpbare en tijdige communicatie zijn hierbij cruciaal.

Wat gebeurt er met uw input?

Elk inzicht van u is voor ons nuttige informatie. De ideeën en opmerkingen uit de online enquête en luistersessie nemen we mee bij het bepalen van onze toekomstige strategie. Concreet plannen we een samenvatting van wat neergeschreven en besproken is te publiceren en te delen met de ECB en de andere nationale centrale banken van het eurogebied. Zo beogen we jullie wensen en zorgen goed over te brengen.

Lees het volledig verslag van het NBB luisterevent.

Als u vragen hebt over de evaluatie van onze strategie, kan u contact opnemen met nbblistens@nbb.be