Over de ERMG

Hoe groot zijn de gevolgen van deze crisis voor de economie? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de kritieke bedrijven en infrastructuren blijven draaien? Welke maatregelen zijn er al genomen om de impact van de crisis op te vangen?  Op deze en vele andere zaken biedt de Economic Risk Management Group een antwoord.

ERMG

De coronapandemie plaatst niet enkel ons gezondheidssysteem voor talrijke uitdagingen. Ook de bedrijven, de zelfstandigen en de gezinnen voelen de gevolgen. Door de absoluut noodzakelijke preventiemaatregelen zijn er zelfs economische sectoren volledig stilgevallen. Andere draaien op een lager ritme verder. Vrijwel ieder bedrijf voelt vandaag de impact.

Om deze economische gevolgen in kaart te brengen en te bestrijden besloot de regering op 19 maart de Economic Risk Management Group (ERMG) in het leven te roepen.

Wat is de taak van de Economic Risk Management Group?

De ERMG heeft drie taken:

 • De impact van de coronapandemie meten op de bedrijven, de sectoren en de financiële markten (‘monitoring’)
 • Ervoor zorgen dat de voor ons land zeer kritieke bedrijven en infrastructuren blijven draaien (‘business continuity’)
 • een coördinerende rol spelen door het oplijsten van de maatregelen die genomen zijn om de economische gevolgen van deze crisis te bestrijden
   

Door het uitvoeren van deze taken, werd de ERMG een forum van reflectie tussen haar leden over de economische impact van de crisis en over de maatregelen die nodig waren. De covoorzitters van de ERMG brachten regelmatig verslag uit aan de regering over de algemene conclusies van deze werkzaamheden.

Eerder was het de bedoeling dat de ERMG ook concrete maatregelen zou voorstellen aan de regering om deze crisis te bestrijden, maar al snel bleek dat de ERMG daarvoor niet het geschikte forum was en dat haar meerwaarde vooral lag in bovenvermelde taken.

De ERMG vergaderde periodiek in de periode tot juli 2020. Alhoewel de vergaderingen van de ERMG sindsdien zijn stilgelegd en de taskforce Business Continuity Planning on hold werd gezet, gaat de NBB, samen met haar partners binnen de ERMG, onverminderd verder met de monitoring van de economische impact van de crisis.

Hoe omvangrijk is deze crisis?

De Nationale Bank publiceert periodiek een complete set van indicatoren voor wie de impact van COVID-19 op de Belgische en internationale economie van dichtbij wil volgen in de vorm van een COVID-19 Dashboard. Dit Dashboard brengt zowel de situatie van de bedrijven, de financiële sector als de gezinnen in kaart.

Taskforce Business Continuity Planning

Binnen ERMG werd onder leiding van Piet Vanthemsche de taskforce Business Continuity Planning opgericht, met steun van Jean-Marie Dochy en Bert Matthijs, allebei directeur-generaal bij het Voedselagentschap FAVV. Zij werden beiden gevraagd omwille van hun uitgebreide ervaring met crisismanagement opgedaan tijdens verschillende crisissen binnen de landbouw- en voedingssector. Deze taskforce heeft als taak te verzekeren dat de kritieke productieketens tijdens de crisisperiode overeind blijven. De taskforce Business Continuity Planning probeert waar mogelijk en in overleg met de sector pistes van oplossingen voor te stellen teneinde deze voor te leggen aan het gepaste bevoegde niveau, en werkt daarvoor samen met het crisiscentrum van de regering, maar ook met de betrokken Federale Overheidsdiensten. Deze taskforce Business Continuity Planning is on hold sinds juli 2020. Meer info en een overzicht van de belangrijkste realisaties van de taskforce Business Continuity Planning zijn hier beschikbaar.

Wie maakt er allemaal deel uit van de Economic Risk Management Group?

De ERMG wordt voorgezeten door de gouverneur van de Nationale Bank, Pierre Wunsch, en door Dr. Piet Vanthemsche. Terwijl de gouverneur zich vooral bezighoudt met de economische impact en de gevolgen voor het financieel systeem van ons land, buigt Dr. Vanthemsche zich over de business continuity en over de coördinatie met de werkgroep die belast is met de medisch-preventieve aanpak van de crisis.

Maken voorts deel uit van de ERMG, de voornaamste organisaties die werkgevers en werknemers vertegenwoordigen. Bijvoorbeeld de werkgeversorganisatie VBO/FEB, Unizo en de Union Wallonne des Entreprises, VOKA, Febelfin, de Boerenbond, de drie grote vakbonden enzovoort. Er zijn ook enkele overheidsentiteiten ingeschakeld. Bijvoorbeeld het Planbureau en de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij.

De ERMG kan rekenen op een uitgebreide ondersteuning van de Nationale Bank. Meer dan honderd medewerkers van de studiedienst, de statistische dienst, het bank- en verzekeringstoezicht, de macroprudentiële diensten, economische relaties en communicatie bieden fulltime ondersteuning.

Kan ik als individueel bedrijf mijn problemen voorleggen aan deze Group?

De ERMG verzamelt via de werkgevers- en werknemersorganisaties en via eigen studiewerk de vereiste economische informatie over de situatie in de diverse economische sectoren van ons land. Er wordt ook doelgericht met bedrijven gesproken. Om die reden is het niet de bedoeling dat individuele bedrijven zélf contact opnemen met de ERMG. We raden individuele bedrijven aan om informatie die de ERMG moet bereiken, mee te delen aan hun sectororganisaties.

Hoe is het werk verdeeld binnen de ERMG?

ERMG

De ERMG heeft 8 werkgroepen gecreëerd die elk een specifieke taak hebben. Deze groepen bestaan uit experten van de werkgevers/werknemers organisaties en publieke instellingen zoals de Nationale Bank, het Planbureau, de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij en Economische Zaken. Een overzicht:

 • Realtime opvolging van de economie (lead: Geert Langenus/NBB)
  Deze werkgroep brengt zo goed mogelijk de economisch impact in kaart en ontwikkelde daarvoor talrijke (nieuwe) parameters & (bedrijfs)enquêtes.
 • Macro-economische vooruitzichten en scenario’s (lead: Xavier Debrun/NBB)
  Deze werkgroep analyseert de crisis vooral vanuit macro-economisch perspectief en bekijkt de vele macro-economische scenario’s en hun gevolgen voor de Belgische economie.
 • Budgettaire implicaties (lead: Philippe Donnay/Federaal Planbureau)
  Wat is de financiële impact? Hoeveel kosten de voorstellen? Wat met de overheidsbegroting en de schuldenlast? Op deze en vele vragen formuleert de werkgroep Budgettaire implicaties een antwoord.
 • Feedback vanop het terrein (lead: Luc Aucremanne/NBB)
  In deze workstream worden mogeljjke problemen en voorstellen die vanop het terrein ons bereiken geanalyseerd.
 • Financiering en steun aan grote ondernemingen (lead: Koen Vanloo/FPIM)
  De noodzaak aan financiering en steun voor grote bedrijven is het thema waar deze werkgroep zich mee bezighoudt.
 • Financiering en steun kmo’s en zelfstandigen (lead: Pierre Hermant/Finance Brussels)
  De noodzaak aan financiering en steun voor kleinere ondernemingen en zelfstandigen is het thema waar deze werkgroep zich mee bezighoudt.
 • Financiering en steun werknemers en particulieren (lead: Tim Hermans/NBB)
  De noodzaak aan steun voor gezinnen, particulieren en werknemers is het thema waar deze werkgroep zich mee bezighoudt.
 • Communicatie (lead: Geert Sciot/NBB)
  Deze werkgroep coördineert alle communicatie-inspanningen van de ERMG.

Bovenstaand overzicht geeft de situatie weer vanaf de oprichting van de ERMG tot de laatste periodieke vergaderingen van de ERMG in de zomer van 2020.

ERMG-enquêtes

Periodiek worden duizenden Belgische ondernemingen bevraagd naar de impact van COVID-19 op hun activiteit.

Onder coördinatie van de NBB en het VBO hebben enkele organisaties die de ondernemingen en zelfstandigen vertegenwoordigen (BECI, Boerenbond, NSZ, UCM, UNIZO, UWE en VOKA) de krachten gebundeld om in het kader van de ERMG regelmatig een grootschalige enquête te houden bij duizenden in Brussel, Vlaanderen en Wallonië gevestigde ondernemingen. Aan de hand van die enquête wordt nagegaan welke impact de coronacrisis heeft op de economische activiteit in België en op de financiële gezondheid van de bevraagde Belgische ondernemingen. We stippen vooraf aan dat de enquête focust op de ondernemingen uit de private sector. Er moet dus worden opgemerkt dat bepaalde overheidssectoren zoals het onderwijs niet opgenomen zijn, ook al ervaren deze laatsten eveneens een impact.

De resultaten van de laatste bevraging alsook van de vorige enquêtes kan u hier vinden: Resultaten ERMG-enquête.