Effecten en coupons

De Nationale Bank verzorgt in het kader van haar functie Rijkskassier de betaling van alle betaalbare coupons en effecten van de overheidsschuld op de vervaldag. Ook voor de financiële dienst van de Nationale Bank-aandelen kunt u bij ons terecht.

In de hoofdzetel van de Nationale Bank te Brussel kunt u aan het loket Effecten terecht voor:

Intekening op staatsbons

Sinds 2015 is het niet meer mogelijk om op staatsbons in te tekenen bij de Nationale Bank van België. Er kan enkel nog ingetekend worden via een privé-bank of rechtstreeks bij de dienst Grootboek van de Federale Overheidsdienst Financiën. Wij herinneren u dat een inschrijving op naam bij het Grootboek kosteloos is (geen beurstaks, geen inschrijvingscommissie) en dat het Grootboek instaat voor de financiële dienst van de lening, d.w.z. de betaling van de rente op de couponvervaldag, en van het kapitaal op de eindvervaldag.