Dienstverlening aan de staat

De Nationale Bank is Rijkskassier.

De Nationale Bank centraliseert de inkomsten en uitgaven van de federale staat op de rekening die de Belgische Schatkist heeft bij de Nationale Bank. Op deze rekening worden ook de verrichtingen geregistreerd die de Nationale Bank voor rekening van de staat uitvoert, net als de saldi van de verrichtingen die bpost doet om staatsleningen uit te geven, de interesten te betalen en ze terug te betalen.