De Nationale Bank, een ecodynamische onderneming met 3 sterren

Het Brussels Instituut voor Milieubeheer heeft in 2014 de Nationale Bank voor de derde keer het label “Ecodynamische onderneming” (3 sterren) toegekend. Dit is een beloning voor de vele inspanningen die de Nationale Bank en haar personeel op milieugebied hebben geleverd. Hieronder enkele voorbeelden van acties die de afgelopen periode werden gerealiseerd:

Ecobeheer = besparen:

Eco Label —
 • Koelplafonds en superisolerende beglazing plaatsen
 • De ingenomen oppervlakte per werknemer verminderen
 • Energie opwekken met een cogenerator om gedeeltelijk in de eigen stroom- en verwarmingsbehoeften te voorzien
 • Als harde schijf de zuinigere SSD schijven gebruiken
 • Zonwering en energiezuinige luchtbevochtiging plaatsen
 • Twee oplaadpunten voor elektrische auto’s installeren

Ecobeheer = goede gewoonten:

 • Verpakkingsafval van voedingsmiddelen sorteren en onverkochte maaltijden wegschenken
 • Alle industriële afvalwater van de drukkerij zuiveren en recycleren
 • Thuiswerk en video- en audioconferenties aanmoedigen
 • Bij een Europese reis de trein als voorkeur vervoermiddel voorstellen als er een hst-verbinding is.
 • Fietsen stimuleren door het plaatsen van een fietsenstalling, douches en vestiaires

Ecobeheer = creativiteit:

 • Een groendak plaatsen
 • Europaletten hergebruiken en het houtafval valoriseren
 • Solventen reduceren zodat filteren niet meer nodig is.
 • Het aantal printers drastisch verminderen
 • Diverse acties organiseren om duurzaamheid bij het personeel aan te kaarten.
 • Systematisch courante kantoorproducten onderzoeken op duurzaamheid
 • Het aandeel duurzame voeding verhogen en de door voeding veroorzaakte CO2-uitstoot verminderen
 • Afgeschreven IT-materiaal doneren aan scholen, Close the Gap en Out of Use

Deze lijst is zeker niet volledig en het driesterrenlabel is ook geen doel op zich. Tenslotte zijn de sterren maar voor drie jaar verworven. De Nationale Bank zal dus zeker niet op haar lauweren rusten, maar zal zich continu blijven inzetten.