Strategie 2025

Hoe moet de Nationale Bank van België zich aan het snel veranderend financieel-economisch landschap en aan de nieuwe maatschappelijke uitdagingen aanpassen? Dat was de inzet van de strategische oefening 2025, die het Directiecomité in het voorjaar van 2019 heeft gelanceerd en waaraan onze bankmedewerkers actief hebben bijgedragen. Lees meer over onze vooruitgang en realisaties in het laatste ondernemingsverslag.

Klik op de pilaren voor meer informatie over de missies —

Ons plan voor de toekomst

Pierre Wunsch - Gouverneur
Pierre Wunsch - Gouverneur

"De wereld om ons heen verandert in een sneltempo: nieuwe spelers stappen in de financiële wereld binnen, Big Data, kunstmatige intelligentie en andere technologische vernieuwingen… Maar ook milieu-uitdagingen en een méér uitgesproken sociale verantwoordelijkheidszin zijn de orde van de dag. In de Bank zijn we er ons van bewust dat wij als organisatie ook mee moeten evolueren. Vandaar dat we met deze strategische oefening een nieuwe visie hebben geformuleerd: we willen een moderne centrale bank zijn, die ten dienste staat van de maatschappij, in het hart van het Eurosysteem. Dat betekent concreet dat de Bank zich veranderingsgericht opstelt en met haar expertise ten volle bijdraagt aan maatschappelijke debatten. De NBB beklemtoont verder dat ze met deze visie haar invloed op het Europees besluitvormingsproces wil behouden en verder ook rekenschap zal afleggen voor haar beleidsdaden.

Centrale banken hebben vier werkterreinen, vier missies als het ware die de pijlers vormen waarop ook onze nieuwe NBB-visie gebaseerd is. Zo bewaart de Bank de prijsstabiliteit, houdt ze toezicht op het financiële systeem, verzekert ze veilige en efficiënte betaalsystemen en levert ze cruciale economische analyses en aanbevelingen. Door haar unieke positie op het kruispunt van alle economische en financiële informatie van het land, draagt de de NBB als centrale bank bij aan het maatschappelijk debat.

Onze drie nieuwe strategische doelstellingen drukken de drang uit om deze unieke positie in het publieke debat ook in de toekomst succesvol in te vullen:

  efficiënt   dynamisch
RELEVANT   EFFICIËNT   DYNAMISCH


We willen relevant en toonaangevend zijn. De Bank staat ten dienste van het algemeen belang en wil zich bezighouden met de zaken die ertoe doen. Als autoriteit willen we met onze studies en adviezen meetellen in het maatschappelijke debat.

 
We willen doordacht en efficiënt handelen. We denken goed na bij de uitvoering van onze taken en gaan na op welke manier we het beste en meest efficiënte resultaat bereiken.
 
We willen een aangename werkplek zijn, die open staat voor verandering en maatschappelijk verantwoord handelt. De Bank streeft er elke dag opnieuw naar om haar structuren en werkwijzen te verbeteren. Zo zijn we ervan overtuigd dat diversiteit en inclusie de kwaliteit van het geleverde werk verhogen. 
De Strategie 2025 is ons antwoord op de toekomstuitdagingen voor de Nationale Bank. We hebben nog een lange en boeiende weg te gaan, maar we zijn ervan overtuigd dat we in 2025 trots zullen zijn op onze doortastende verwezenlijkingen.
Pierre Wunsch
Gouverneur

Onze doelstellingen beginnen zich ook te vertalen in duidelijke veranderingen. In totaal zijn er twaalf strategische en transversale thema’s vastgelegd waarin de Bank in de komende jaren wil transformeren. Wil je er nog meer over weten? Het jaarverslag van 2020 licht de strategische thema’s afzonderlijk toe. Voorbeelden van thema’s zijn ‘Innovatie’, ‘Outreach’ en ‘Digitale transformatie’. Daarnaast wil de NBB meer dan ooit een maatschappelijk verantwoorde organisatie zijn, die op een duurzame en inclusieve manier haar taken van algemeen belang uitvoert. Een andere belangrijke taak is dataverzameling, die met het Enterprise Data Management (EDM) volledig is opgenomen in de strategische oefening. We willen de gegevens toegankelijker maken voor een breder publiek en een hogere kwaliteit en samenhang bereiken.

De Strategie 2025 is ons antwoord op de toekomstuitdagingen voor de Nationale Bank. We hebben nog een lange en boeiende weg te gaan, maar we zijn ervan overtuigd dat we in 2025 trots zullen zijn op onze doortastende verwezenlijkingen."

Het Directiecomité van de Nationale Bank 

Directiecomité nbb