Over de ERMG

De Economic Risk Management Group (ERMG) werd op 19 maart 2020 in het leven geroepen door de regering om de economische gevolgen van de coronapandemie voor bedrijven, zelfstandigen en gezinnen in kaart te brengen en te bestrijden.

Wat was de taak van de Economic Risk Management Group?

ERMG

De Economic Risk Management Group had drie taken:

  • De impact van de coronapandemie meten op de bedrijven, de sectoren en de financiële markten (‘monitoring’)
  • De bedrijfscontinuïteit garanderen van de voor ons land zeer kritieke bedrijven en infrastructuren
  • Een coördinerende rol spelen door de maatregelen op te lijsten die genomen waren om de economische gevolgen van de crisis te bestrijden
     

Aldus werd de ERMG een forum van reflectie tussen haar leden over de economische impact van de crisis en over de maatregelen die moesten worden genomen. De medevoorzitters van de ERMG brachten regelmatig verslag uit aan de regering over de algemene conclusies van deze werkzaamheden.

Eerder was het de bedoeling dat de ERMG ook concrete maatregelen zou voorstellen aan de regering om deze crisis te bestrijden, maar al snel bleek dat de ERMG daarvoor niet het geschikte forum was en dat haar meerwaarde vooral lag in de drie bovenvermelde taken.

De ERMG vergaderde periodiek in de periode tot juli 2020. Op dat ogenblik werden de vergaderingen van de ERMG stilgelegd en werd de taskforce Business Continuity Planning on hold gezet. In het daaropvolgende jaar gingen de Nationale Bank van België en haar partners binnen de ERMG echter verder met de monitoring van de economische impact van de crisis.

De Nationale Bank publiceerde periodiek een complete set van indicatoren in de vorm van een COVID-19 Dashboard, voor wie de impact van COVID-19 op de Belgische en internationale economie van dichtbij wilde volgen. 

De taskforce Business Continuity Planning, die werd voorgezeten door Piet Vanthemsche, beijverde zich om er waar mogelijk en in nauw overleg met de sector voor te zorgen dat de kritieke productieketens tijdens de crisis overeind bleven.

Meer info en een overzicht van de belangrijkste verwezenlijkingen van de taskforce Business Continuity Planning zijn hier beschikbaar.

Wie maakte er deel uit van de Economic Risk Management Group?

De ERMG werd voorgezeten door de gouverneur van de Nationale Bank, Pierre Wunsch, en door Dr. Piet Vanthemsche. Terwijl de gouverneur zich vooral bezighield met de economische impact en de gevolgen voor het financieel systeem van ons land, boog Dr. Vanthemsche zich over de bedrijfscontinuïteit en over de coördinatie met de werkgroep die belast was met de medisch-preventieve aanpak van de crisis.

De voornaamste organisaties die werkgevers en werknemers vertegenwoordigen, bijvoorbeeld de werkgeversorganisatie VBO/FEB, Unizo en de Union Wallonne des Entreprises, VOKA, Febelfin, de Boerenbond, de drie grote vakbonden enz., maakten ook deel uit van de ERMG. Daarnaast werden er enkele overheidsentiteiten ingeschakeld, zoals het Planbureau en de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij.

De ERMG kreeg intensieve steun van de Nationale Bank. Meer dan honderd medewerkers van de studiedienst, de statistische dienst, het bank- en verzekeringstoezicht, de macroprudentiële diensten, economische relaties en communicatie droegen bij aan de analyses van de ERMG.

ERMG-enquêtes

Periodiek werden duizenden Belgische ondernemingen bevraagd naar de impact van COVID-19 op hun activiteit.

Voor meer informatie, zie: Resultaten ERMG-enquête.