Een duurzame en inclusieve organisatie

Een maatschappelijk verantwoorde organisatie, dat willen we zijn en dat moeten we zijn. Als centrale bank voeren we immers taken van algemeen belang uit en staan we ten dienste van de samenleving. ‘Maatschappelijk verantwoord’ is niet zomaar iets dat we willen afvinken met een aantal gemakkelijke inspanningen, het is ook een van onze waarden, het zit in het DNA van de Nationale Bank van België.

Wat betekent die maatschappelijke verantwoordelijkheid (of corporate social responsibility – CSR) dan juist voor ons?

We willen duurzaam zijn. Dit wil niet alleen zeggen dat we groener willen zijn in bijvoorbeeld ons eigen energieverbruik en afvalbeheer, maar ook dat we een duurzaam beleggingsbeleid toepassen voor onze eigen portefeuilles, dat we de ecologische impact van cash willen verminderen en dat we klimaatgerelateerde risico’s opnemen in ons financieel toezicht.

We willen ook inclusief zijn. Dit houdt in dat we niemand willen uitsluiten van onze organisatie, dat we voor vacatures op zoek gaan naar talent en daarbij kijken naar de competenties van de kandidaten, niet naar hun leeftijd, geslacht of afkomst. Het betekent ook dat we een bedrijfscultuur willen stimuleren waarin iedereen zich goed voelt en alle medewerkers hun talenten kunnen ontwikkelen. We hebben ook aandacht voor het welzijn, de veiligheid, de opleiding, de begeleiding en de ontspanning van onze medewerkers. Het houdt ook in dat we buiten onze organisatie projecten die we maatschappelijk waardevol vinden een financieel duwtje in de rug willen geven, dat we ervoor zorgen dat cash een vlot beschikbaar, efficiënt, veilig, sociaal inclusief en geaccepteerd betaalmiddel blijft, en dat we onze studies steeds toegankelijker maken voor het grote publiek.

Ook al genieten we als centrale bank een ruime mate van autonomie, we zijn een onderdeel van de samenleving en kunnen het ons niet veroorloven om zelfgenoegzaam vanuit een ivoren toren toe te kijken op wat er in die samenleving allemaal gebeurt.
Pierre Wunsch
Gouverneur

We bepaalden als Nationale Bank van België acht thema’s, oftewel acht accenten die we willen leggen in onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Die thema’s zijn: diversiteit en inclusie, duurzaam ondernemen, analyse en beheer van klimaat- en milieugerelateerde risico’s voor het financiële systeem, maatschappelijk verantwoord beleggen binnen de eigen portefeuilles, een menselijke en veilige werkomgeving, mecenaat, veilig cash geld en efficiënte betalingssystemen, maatschappelijk relevante economische en financiële data en analyses.

Met onze engagementen proberen we ook bij te dragen aan de Sustainable Development Goals (SDG) van de Verenigde Naties. Dit zijn zeventien mondiale doelen waarmee organisaties, bedrijven en overheden zich ertoe verbinden voor een betere wereld te zorgen tegen 2030.

We willen niet alleen de kwantitatieve doelstellingen voor meer vrouwen op alle organisatieniveaus halen, we willen ook een bedrijfscultuur stimuleren waarin iedereen zich goed voelt en alle medewerkers hun talenten kunnen ontwikkelen, zonder onderscheid van geslacht, leeftijd, seksuele geaardheid, afkomst of eventuele beperking.

inclu

We willen een duurzame, klimaat- en milieubewuste centrale bank zijn. Daarom leveren we talrijke inspanningen om onze ecologische voetafdruk te verkleinen, onder meer op het vlak van energieverbruik, afvalbeheer en mobiliteit.

duurza

In onze opdracht van toezichthouder en macroprudentiële autoriteit moeten wij verzekeren dat het financiële systeem tegen deze klimaatgerelateerde risico’s bestand is.

klima

Tot nu toe hebben we een geleidelijke vooruitgang geboekt en we plannen dit in de toekomst te blijven doen.

We willen de nodige aandacht besteden aan de opleiding, begeleiding en ontspanning van onze medewerkers. We zorgen ook voor hun welzijn en veiligheid.

samenw

Via ons mecenaat kunnen wij maatschappelijk waardevolle projecten financieel een duwtje in de rug geven. We steunen ook beeldend kunstenaars uit de Belgische kunstwereld.

mecena

We zorgen ervoor dat betalingen veilig zijn voor de consument, dat eurobiljetten worden gecontroleerd op echtheid en netheid en dat cash een geaccepteerd betaalmiddel blijft. 

cash

Onze analyses en onderzoeken vormen de basis voor onze beslissingen in de eigen beleidsdomeinen, maar ook andere beleidsmakers kunnen ervan gebruikmaken om hun beleidsmaatregelen te onderbouwen. Onze data en analyses hebben zo een brede impact op de maatschappij en op de welvaart van gezinnen en bedrijven.

data